fbpx

CUỘC KHỦNG HOẢNG COVID-19 CHO THẤY NHU CẦU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở QUẬN L.A. PHẢI HOÀN THÀNH CUỘC ĐIỀU TRA DÂN SỐ

CUỘC KHỦNG HOẢNG COVID-19 CHO THẤY NHU CẦU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở QUẬN L.A. PHẢI HOÀN THÀNH CUỘC ĐIỀU TRA DÂN SỐ 1024 512 COUNTY OF LOS ANGELES

CUỘC KHỦNG HOẢNG COVID-19 CHO THẤY NHU CẦU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở QUẬN L.A. PHẢI HOÀN THÀNH CUỘC ĐIỀU TRA DÂN SỐ

Các viên chức y tế gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng tỷ lệ phản hồi điều tra dân số thấp sẽ khiến Quận L.A. đối mặt với nguy cơ mất tiền tài trợ từ liên bang để đối phó với những tình huống khẩn cấp như COVID-19 trong vòng mười năm tới

Các vị lãnh đạo y tế của Quận Los Angeles kêu gọi người dân hoàn thành Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020, lấy cuộc khủng hoảng COVID-19 làm một ví dụ nổi bật về việc nguồn tài trợ liên bang quan trọng như thế nào đối với việc duy trì một hệ thống chăm sóc y tế địa phương vững chắc. Số liệu kiểm đếm chính xác là vô cùng cần thiết vì cuộc điều tra dân số này ảnh hưởng đến hàng tỷ đô la tiền tài trợ liên bang để giúp các bệnh nhân tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế, cũng như tài trợ cho việc điều trị và phòng ngừa rối loạn sử dụng chất gây nghiện, tài trợ cho trường học, hỗ trợ cho những người mất việc làm và dịch vụ cho người cao niên.

“Để giúp chống lại COVID-19, chúng tôi không chỉ cần người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn—người dân cần phải đảm bảo rằng họ được tính đến trong cuộc điều tra dân số. Không hoàn thành điều tra dân số có thể khiến Quận L.A. mất đi chính những nguồn lực chúng ta cần để chống lại đại dịch và các dịch bệnh khác, vốn có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng sống còn trong cộng đồng của chúng ta. Quý vị chỉ mất mười phút để hoàn thành điều tra dân số, đồng thời, quý vị hoàn toàn có thể thực hiện điều tra trên điện thoại hoặc máy tính ở nhà”, trích lời Barbara Ferrer, Ph.D. (Tiến Sỹ), M.P.H. (Thạc Sỹ Y Tế Công Cộng), M.Ed. (Thạc Sỹ Giáo Dục), Giám Đốc Y Tế Công Cộng Quận L.A. “Tất cả chúng ta đều chịu thiệt nếu như cư dân không tham gia điều tra dân số. Không hoàn thành điều tra dân số giống như vứt đi số tiền mà chúng ta rất cần để bảo vệ sức khoẻ và hạnh phúc của cộng đồng cũng như gia đình của chúng ta”.

 

Quý vị có thể hoàn thành mẫu điều tra dân số trực tuyến tại https://my2020census.gov/, qua điện thoại số 844-330-2020 hoặc qua thư nếu quý vị nhận được mẫu điều tra trên giấy. Trang mạng Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020 của Quận L.A. https://census.lacounty.gov/ có thông tin cụ thể theo quận bằng 16 ngôn ngữ. Trang mạng Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020 của Hoa Kỳ cung cấp thông tin chung bằng 59 ngôn ngữ, bao gồm cả hướng dẫn theo từng ngôn ngữ cho nội dung điều tra.

 

“Chúng tôi vui mừng khi các cư dân đang tận dụng mạng lưới các địa điểm mở rộng xét nghiệm COVID-19 trên cộng đồng cũng sẽ có thể tìm hiểu tầm quan trọng của cuộc điều tra dân số đối với tất cả chúng ta ở Quận L.A”, trích lời Christina Ghaly, M.D. (Bác Sĩ Y Khoa), Giám Đốc Dịch Vụ Y Tế Quận L.A. “Việc hoàn thành cuộc điều tra dân số có nghĩa là tất cả chúng ta đều có thể đóng góp vào sức khoẻ và khả năng phục hồi của cộng đồng trong tương lai”.

 

Là một phần của chiến dịch tiếp cận điều tra dân số của Quận, áp phích và tờ rơi được đặt tại các địa điểm xét nghiệm COVID-19 để giáo dục và kêu gọi người dân hoàn thành điều tra dân số ngay lập tức.

 

Tỷ lệ phản hồi điều tra dân số của Quận L.A. là 58,6%, tính đến Ngày 23 Tháng Bảy. Con số này thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ phản hồi tổng thể 63,6% của bang California, đồng thời thua xa mục tiêu 100% người tham gia của Quận L.A.

 

Để đối phó với tình hình không ngừng thay đổi xung quanh dịch COVID-19, Sở Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ đã đẩy lùi hạn chót chính thức để người dân tham gia cuộc điều tra dân số. Ngày cuối cùng để các hộ gia đình phản hồi trên mạng, qua điện thoại, hoặc qua thư là Ngày 31 Tháng Mười.

 

Việc hoàn thành điều tra dân số là riêng tư. Các câu trả lời đều được bảo vệ theo luật liên bang, cụ thể là Tiêu Đề 13 của Bộ Luật Hoa Kỳ. Các câu trả lời không được chia sẻ với bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc thực thể nào khác, kể cả chủ nhà của quý vị.

 

Hiến Pháp Hoa Kỳ yêu cầu điều tra dân số toàn dân 10 năm một lần. Dữ liệu điều tra dân số được sử dụng để xác định số ghế mỗi tiểu bang giữ trong Quốc Hội và số tiền tài trợ liên bang sẽ được phân bổ cho các cộng đồng tiểu bang và địa phương trong 10 năm tới. Các viên chức chính phủ địa phương sử dụng dữ liệu điều tra dân số để lên kế hoạch cho các trường học và bệnh viện mới. Các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu điều tra dân số để quyết định xây nhà máy, văn phòng và cửa hàng ở đâu, điều này tạo ra công ăn việc làm. Các nhà phát triển bất động sản và các nhà hoạch định thành phố sử dụng dữ liệu điều tra dân số để lên kế hoạch xây nhà mới và cải thiện các khu vực lân cận. Người dân sử dụng dữ liệu điều tra dân số để hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng liên quan đến pháp luật, chất lượng cuộc sống và ủng hộ người tiêu dùng.

 

###

Giới thiệu về chiến dịch “Be Counted” (Được Tính Đến) của Quận Los Angeles

Dữ liệu Điều Tra Dân Số Năm 2020 chính xác là điều cần thiết để đảm bảo sự công bằng trong đại diện chính trị và duy trì mức phân phối tiền tài trợ liên bang công bằng, dựa trên công thức, cho các dự án và chương trình dịch vụ xã hội. Mục tiêu của Cuộc Điều Tra Dân Số Quận Los Angeles là mọi người dân đều được thông báo, có thể tiếp cận và hoàn thành cuộc khảo sát Điều Tra Dân Số Năm 2020. Để biết thêm thông tin, truy cập https://census.lacounty.gov/.

Skip to content